Modernizacja oświetlenia w Intermarche

aktualności int4

Odpowiednio wykonana modernizacja oświetlenia może przynieść klientowi korzyści na wielu poziomach. Po pierwsze, efektem pracy specjalistów, którzy projektują nowy system lub planują najbardziej efektywne ulepszenie już działającej instalacji, jest odpowiednia poprawa doświetlenia obiektu (na zewnątrz budynku oraz w jego wnętrzu).

Dzięki temu przestrzeń użytkowa ma szansę zyskać bardziej przyjazny charakter, zachęcać do jej odwiedzenia i zapewnić dobrą widoczność, co jest szczególnie ważne w przypadku placówek handlowych. Po drugie, modernizacja oświetlenia oznacza również zachowanie odpowiedniej wydajności systemu oraz jednoczesne poprawienie jego zużycia energii, co ma oczywiście generować oszczędności utrzymania obiektu. Po trzecie natomiast, klient decydujący się na skorzystanie z takiej usługi może liczyć również na profesjonalne doradztwo na każdym etapie realizacji i przygotowań oraz dobór oświetlenia mieszczącego się np. w konkretnym budżecie.

Światło potrafi zmienić otoczenie, stworzyć przyjazną atmosferę i uwypuklić  to co warte podkreślenia. Doświadczają tego  to  klienci Intermarche w Piekarach Śląskich, którzy mając  w pamięci obiekt handlowy sprzed modernizacji i po jej przeprowadzeniu - mogą poczuć różnicę. Sklep dzięki wymianie oświetlenia zyskał nowy wygląd i rozbłysnął nowym światłem. Dotychczasowe, wysłużone – zostało zamienione na nowoczesne i energooszczędne.

W markecie zamontowano nowoczesne linie świetlne LINEA LED marki Lena Lighting.  Charakteryzują się one wysoką energooszczędnością i możliwością doboru optymalnego dla użytkownika kąta świecenia, dzięki proponowanym przez producenta sześciu rodzajom rozsyłów światła. Cel inwestycji, jakim była poprawa jakości oświetlenia i lepsze doświetlenie poszczególnych działów dla komfortu klientów i pracowników, został osiągnięty z „nadwyżką”.

Nadwyżkę tę stanowi niezwykle istotna dla właściciela obiektu oszczędność energii i idące za tym mniejsze koszty jego utrzymania. Dla firmy Lena Lighting S.A. jest to kolejna realizacja inwestycji, w której zadowolenie Klienta, wyrażone poniżej,  jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktów tej marki oraz najwyższej dbałości o obsługę, terminowość i zapewnienie wsparcia technicznego.

„ Celem wymiany oświetlenia w obiekcie była poprawa jego jakości i lepsze doświetlenie  poszczególnych działów. Zwróciliśmy się do polskiego producenta Leny Lighting S.A.  o rekomendację rozwiązań. Firma ta nie tylko zaproponowała nam konkretny rodzaj oświetlenia – linie świetlne LINEA LED, ale również ustaliła kompleksowo plan wymiany. Począwszy od kwestii związanych z logistyką poprzez sam proces montażu. Byliśmy na bieżąco informowani o postępie prac i szacowanym momencie ich zakończenia. Cały proces przebiegł bardzo sprawnie, a zaproponowane oprawy oświetleniowe charakteryzowały się tak prostym i szybkim montażem, że nasza placówka handlowa nie musiała podczas modernizacji wstrzymać pracy dla klientów. Ku naszemu zaskoczeniu uzyskany efekt końcowy jest lepszy niż zakładaliśmy. Jest to dla nas powodem do dużego zadowolenia. Po wprowadzonej  modernizacji oświetlenia sklep zrobił się dużo bardziej przyjazny i faktycznie pokazał „nowe kolory”.

Zyskaliśmy lepszą czytelność dla klienta oraz ograniczyliśmy „ciemne strefy”. Zmiana jest szczególnie widoczna dla osób, które mają w pamięci poprzedni sposób doświetlenia sklepu. To co było ważne dla nas – mogliśmy od samego początku współpracy, aż do jej zakończenia liczyć na wsparcie Leny Lighting. Biorąc pod uwagę realizację całego procesu, możemy bezdyskusyjnie stwierdzić, że nasz rodzimy producent jakim jest Lena Lighting jest partnerem, na którego można liczyć i który jest wiarygodny w swojej dziedzinie. W obecnych czasach warto polegać na firmach godnych zaufania, którzy dbają tak o własne produkty, jak i o świadczony serwis.”

Piotr Rogowski - właściciel

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.