Natężenie oświetlenia, jednostka luks (lx)

Natężenie oświetlenia - gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego Φ padającego na powierzchnię, do jej pola S, przy S dążącym do 0.

Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która nie charakteryzuje samego źródła światła, lecz jasność oświetlenia powierzchni.

Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx) równy lumen na metr kwadratowy (cd sr m-2)

Lena Lighting natezenie oswietlenia wzor

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.