Rozsył światłości

Krzywa światłości jest to krzywa odzwierciedlająca rozkład światłości oprawy przedstawiony dla charakterystycznej płaszczyzny lub płaszczyzn przekroju danej oprawy, którymi są płaszczyzny przechodzące przez wzdłużny (C90) i poprzeczny (Co) przekrój osiowy oprawy.
Lena Lighting- Rozsyły

Wykres podaje rozsył światłości oprawy w dwóch płaszczyznach:

  • w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez wzdłużną oś oprawy, płaszczyzny C90-C270,
  • w płaszczyźnie prostopadłej do osi oprawy, płaszczyzny C0-C180.

Określa się je, jak na rysunku poniżej.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.