icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


"IP" jest systemem kodowego oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia. Stopnie ochrony zostały sklasyfikowane przez międzynarodową normę IEC 60529, opracowaną przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC (International Electrotechnical Commision). Kod IP składa się z liter "I" oraz "P" i dwóch cyfr oznaczających stopień ochrony urządzenia. Klasyfikację stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przedstawiają poniższe dane.

Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi

Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
3 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed pyłem
6 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona pyłoszczelna

Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody

Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed padającymi kroplami wody
2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80°C)

  • Dodaj do ulubionych