icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Określa całkowitą moc światła emitowaną ze źródła światła. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista) na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego):gdzie:

  • rozkład widmowy strumienia energetycznego,
  • skuteczność świetlna widmowa względna,
  • skuteczność świetlna promieniowania,
  • długość fali elektromagnetycznej.
  • Dodaj do ulubionych