icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


projekty unijne2
Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych w firmie Lena Lighting S.A.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Lena Lighting, poprzez wdrożenie na rynek efektów prac własnych B+R w postaci przełomowych na skalę świata produktów – gamy opraw oświetleniowych z zastosowaniem dwóch unikalnych w skali świata innowacji: modułowego paska LED oraz soczewki liniowej.aktualność UE kopia
Tytuł projektu: „Oświetlimy świat”

Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych i zwiększenie exportu Lena Lighting S.A. poprzez działania o charakterze promocyjnym.

Podjęte działania zwiększą sprzedaż eksportową opraw oświetleniowych opartych o technologię LED na dotychczasowych rynkach zbytu, a także umożliwią rozszerzenie sprzedaży na nowych rynkach.


  • Dodaj do ulubionych