icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Zgłoszenie wniosku o rozszerzoną gwarancję

LENA LIGHTING S.A. udziela Nabywcy gwarancji podstawowej na produkty zawarte w Cenniku Magazynowym, dostępnym na https://www.lenalighting.pl/do-pobrania/cenniki, na okres trzech lat od daty sprzedaży towaru kupującemu.

Na produkty znajdujące się w Cenniku Inwestycyjnym, dostępnym na stronie www.lenalighting.pl, LENA LIGHTING S.A. udziela Nabywcy gwarancji na okres dwóch lat z możliwością rozszerzenia do lat pięciu. Od 1 marca 2020 warunkiem rozszerzenia gwarancji do lat pięciu jest informacja o możliwości rozszerzenia gwarancji na karcie katalogowej produktu oraz uzupełnienie i przesłanie formularza gwarancyjnego w przeciągu 90 dni od daty wystawienia faktury przez LENA LIGHTING S.A..

W razie problemów technicznych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt mailowy pod adresem handlowy@lenalighting.pl

Dane kontaktowe:

Proszę podać dane kontaktowe zgłaszającego wniosek o rozszerzoną gwarancję:

Dane inwestycji

Proszę podać dane związane z inwestycją, dla której zakupiono oprawy oświetleniowe.

Adres inwestycji

Faktura VAT

Proszę podać dane dotyczące wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy data na fakturze jest wcześniejsza niż 01.03.20 proszę o kontakt z działem handlowym.

Zgłaszane produkty:

Proszę załączyć skan faktury zakupowej na zgłaszane produkty.

Jeśli chcesz dodać komentarz do zgłoszenia, możesz to zrobić powyżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę LENA LIGHTING SA z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informację poprzez formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Lena Lighting SA z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych osobowych w celu marketingowym oraz promocyjnym.

Pola oznaczone gwiazdką *są wymagane.

Klauzula informacyjna
Firma Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Pana/Panią, iż:
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
 2. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w firmie Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: iod@lenalighting.pl).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 • Dodaj do ulubionych