Zapytanie ofertowe nr 1/2017

aktualnościUE

W związku z decyzją LENA LIGHITING S.A. o chęci zakupu technologii SMT, poszukujemy firmy, która dostarczy nie tylko rozwiązania techniczne, ale przejmie odpowiedzialność za wdrożenie procesowe oraz technologiczne we wspólnie określonych wymogach jakościowych, wydajnościowych i zakresie czasowym.

Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2017 r. do końca dnia. 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 1/2017 uprzejmie informujemy, że po przeanalizowaniu zebranych ofert wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów: JSD POLSKA Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 4 lok. 3, 01-577 Warszawa.

Kliknij w poniższe linki, aby pobrać plik PDF:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.