Strumień świetlny

Strumień świetlny

Określa całkowitą moc światła emitowaną ze źródła światła. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista) na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego):

gdzie:

  • rozkład widmowy strumienia energetycznego,
  • skuteczność świetlna widmowa względna,
  • skuteczność świetlna promieniowania,
  • długość fali elektromagnetycznej.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.