Widmo światła widzialnego, długość fali światła

Światło jest promieniowaniem widzialnym (elektromagnetycznym) zdolnym do wywoływania u człowieka i zwierząt bezpośrednio wrażeń wzrokowych, z których wynika widzenie. Źródła światła sztucznego są przeważnie źródłami elektrycznymi, natomiast wytwarzane przez nie światło jest w zasadzie wielkością nieelektryczną, wyrażaną wielkościami i prawami fotometrycznymi.

Przyjmuje się, że promieniowanie widzialne zawiera w widmie fal elektromagnetycznych, w bardzo wąski przedział od 380 do 780 nm. Taki zakres odbiera nasze oko, ale zwierzęta mogą rejestrować promieniowanie o innych długościach.

W widmie światła widzialnego istnieją przedziały o różnych długościach fal, które oko ludzkie odbiera jako wrażenie różnych barw, np.:

  • przedział o długości fali od 380 nm do 436 nm - fiolet,
  • przedział o długości fali od 436 nm do 495 nm - niebieski,
  • przedział o długości fali od 495 nm do 566 nm - zielony,
  • przedział o długości fali od 566 nm do 589 nm - żółty,
  • przedział o długości fali od 589 nm do 627 nm - pomarańczowy,
  • przedział o długości fali od 627 nm do 780 nm - czerwony.

Najlepiej widzimy w środku zakresu promieniowania widzialnego a najgorzej na końcach zakresu.

Lena Lighting zakres widma swiatla

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.