Nr 8/2006 13.02.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.
Działając zgodnie z art. 39 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 04 kwietnia 2006 roku o godz.14:00 w hotelu "Trawiński" przy ul. Żniwnej w Poznaniu.
 
Porządek obrad.
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie stosowania MSR i MSSF w rachunkowości Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
 
Podstawą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest art. 398 i 399 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.16 ust.3 Statutu Spółki.
 
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej do dnia 28 marca 2006 roku do godz. 14:00 świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
  • Dodaj do ulubionych