Nr 10/2006 07.03.2006 r. Zawarcie transakcji forward

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje , iż w dniu 06 marca 2006 roku zawarł z BZ WBK S.A. transakcję forward na sprzedaż 1,0 mln Euro (słownie: milion Euro) przy średnim kursie 3,8376 zł/Euro.

  • Dodaj do ulubionych