Nr 10/2015 22.04.2015 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 21 kwietnia 2015r.

 

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.724.994

- liczba głosów: 14.724.994

- % głosów na ZWZA: 83,91%

- % ogólnej liczby głosów: 59,20%

 

 

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

- liczba akcji: 2.800.000

- liczba głosów: 2.800.000

- % głosów na ZWZA: 15,96%

- % ogólnej liczby głosów: 11,26%

  • Dodaj do ulubionych