Edukacja ekologiczna to część naszej społecznej misji

Edukacja ekologiczna to część społecznej misji firmy Lena Lighting. Aktywnie uczestniczymy w akcjach mających na celu szerzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zaczynając od najmłodszych. Naszą intencją jest zbudowanie ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Potwierdzeniem tych działań jest otrzymany właśnie Certyfikat Realizacji Publicznych Kampanii Edukacyjnych w Zakresie Ochrony Środowiska.

Przekazywanie wiedzy na temat dbałości o środowisko naturalne oraz zachęcenie najmłodszego pokolenia do współodpowiedzialności za nie, pozwalają uruchomić właściwe wzorce i nawyki, które mają wpływ na nasz klimat.

W ramach kampanii, w roku 2020, na zlecenie Lena Lighting zostały zorganizowane między innymi:

• Program Edukacyjny “PAN SPRZĄTALSKI” – projekt skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych i przedszkoli. Jego tematyka obejmuje zasady selektywnego pozbywania się odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

• Ogólnopolska kampania edukacyjna „Elektroodpady NIE do kosza na śmieci”. Akcja ta ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez promowanie proekologicznych zachowań oraz wdrożenie ogólnokrajowego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach tej kampanii zawiera się m.in projekt „ELEKTROŚMIECIARKA” polegający na długofalowym przedsięwzięciu informacyjno-edukacyjnym z zakresu edukacji ekologicznej o tematyce związanej z racjonalną gospodarką odpadami

Obserwuj nas na:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.