PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE LL S.A. (w tys. zł.) 2020
2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 879 118 387 130 289 137 134 130 483 123 103
(EBITDA) 20 487 13 228 13 580 18 410 14 389 14 627
Rentowność EBIDTA 15,65 % 11,17% 10,42% 13,42% 11,03% 11,88%
Zysk (strata) netto 12 417 6 122 7 246 10 782 9 238 9 018
Rentowność netto 9,49% 5,17% 5,56% 7,86% 7,08% 7,33%
Suma bilansowa 128 468 105 697 108 062 111 244 107 354 104 903
Aktywa trwałe 48 227 47 641 44 423 41 605 38 976 38 989

Wybrane dane finansowe i informacja na temat dywidendy (wersja edytowalna)
  • Dodaj do ulubionych