Lena Lighting

ISO

certyfikat ISO Lena Lighting

Firma Lena Lightng S.A.  posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

W 2005 roku przedstawiciele renomowanego instytutu VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut poddali ocenie wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością - stwierdzając zgodność z normą DIN EN ISO 9001:2000.

Audytorzy szczegółowo przeanalizowali wszelkie procesy zachodzące we wszystkich działach i na każdym ze szczebli organizacyjnych firmy. Analiza ta zakończyła się przyznaniem certyfikatu w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż oświetlenia.

W dniu 07.05.2019 roku w odbył się audyt recertyfikujący. System Zarządzania Jakością Lena Lighting S.A. został poddany kolejnej ocenie. Efektem przeprowadzonej kontroli było przedłużenie certyfikatu na następne 3 lata tj. do 06.05.2022.

Audytorzy analizowali i oceniali System Zarządzania pod kątem zgodności z nową normą DIN EN ISO 9001:2015.


Certyfikat środowiskowy ISO Lena Lighting

Od kilku lat kontynuujemy i z każdym rokiem pogłębiamy zaangażowanie w propagowanie proekologicznej postawy w biznesie. Świadomość, jak ważne dla nas i przyszłych pokoleń są zachowania chroniące środowisko motywuje nas do wkładania maksimum wysiłku, by zarówno oferować najwyższej jakości, energooszczędne produkty, jak również by cały proces i technologia ich wytworzenia nie miała negatywnego wpływu na ekosystem.

Nasze starania i ich skuteczność została potwierdzona certyfikatem ISO 14001. Oznacza to, że Lena Lighting z powodzeniem wdrożyła system zarządzania środowiskowego. Nadrzędnym celem tego systemu jest stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak by minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Nam już się to udało, ale nadal kontynuujemy i będziemy kontynuować inwestycję w technologię oraz wiedzę, której jednym z celów jest dbałość o środowisko naturalne.

Certyfikaty

Produkty sprzedawane przez firmę Lena Lighting S.A. posiadają wszystkie wymagane atesty. Poza standardowymi i obowiązkowymi deklaracjami CE firma Lena Lighting S.A. posiada również certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez zewnętrzne laboratoria akredytowane takie jak TUV, VDE, OBR PREDOM, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI.

Uzyskanie certyfikatów wydanych przez prestiżowe laboratoria dodatkowo potwierdza spełnienie wysokich wymagań stawianych naszym produktom przez niezależny podmiot, tak zwaną stronę trzecią. Nadzór organów certyfikujących wpływa motywująco na procesy produkcyjne sprawiając, że nasze produkty są wytwarzane w sposób stabilny i powtarzalny. Dzięki temu wyroby naszej firmy zyskują wysoką jakość a firma Lena Lighting S.A. grono stałych klientów.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lena Lighting S.A.