Zaproszenie do składania ofert na wybór firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021

Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.
za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 21 sierpnia 2020r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2019 zostanie opublikowany 31 marca 2020 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2020 r. oraz za IV kwartał 2020r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.