Badania i rozwój

Projektując nowe oprawy oświetleniowe korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki. Naszymi partnerami od lat są wiodący, międzynarodowi producenci komponentów elektrotechnicznych, którzy oprócz dostarczania nam swoich rozwiązań, realizują także indywidulane projekty Inżynierów z Działu Badań i Rozwoju Lena Lighting S.A. pozwalające na znaczne obniżenie zużycia energii, przy jednoczesnej poprawie jakości świecenia.

Nieprzerwanie udoskonalamy nasze know-how wykorzystując najnowsze światowe rozwiązania technologii LED i sterowania oświetleniem Nasze unikalne rozwiązania technologiczne stanowią przedmiot prawa własności intelektualnej i jako takie podlegają ochronie prawnej. Wykorzystanie najnowszej technologii pozwala nam uzyskać wymierne korzyści, których oczekują od nas wymagający partnerzy krajowi i zagraniczni.

Laboratoria Lena Lighting S.A. wyposażone są w goniometr lustrzany, dwa spektrometry z kulami całkującymi (tzw. kule Ulbrichta) oraz wiele innych przyrządów umożliwiających przeprowadzenie wiarygodnych badań elektrycznych i mechanicznych. Strumień świetlny naszych opraw podawany jest w oparciu o pomiar kompletnej oprawy w kuli Ulbrichta przy nominalnych parametrach zasilania.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lena Lighting S.A.