Lena Lighting

Projekty unijne

Oto nasze projekty prowadzone ze wsparciem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
01

„Oświetlimy świat”

Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych i zwiększenie exportu Lena Lighting S.A. poprzez działania o charakterze promocyjnym. Podjęte działania zwiększą sprzedaż eksportową opraw oświetleniowych opartych o technologię LED na dotychczasowych rynkach zbytu, a także umożliwią rozszerzenie sprzedaży na nowych rynkach.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lena Lighting S.A.