icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Wymagania dotyczące odporności na zewnętrzne uderzenia mechaniczne są podane w normie EN 50102.

Dwie cyfry kodu IK opisują kolejne stopnie wytrzymałości:

  • od 0 – brak ochrony,
  • do 10 – odporność na uderzenie o energii 20 J.

Stopień 10 odpowiada uderzeniu stalowego młota lub kuli o masie 5 kg spadającego na obudowę z wysokości 40 cm.

Uderzaniu podlega każda z zewnętrznych stron obudowy (ale bez zamków, zawiasów itp.). W przypadku obudów, których największy wymiar zewnętrzny jest mniejszy niż 1 m, uderzanie odbywa się trzykrotnie, dla większych niż 1 m – pięciokrotnie.

Spełnianie określonego IK oznacza wymaganą wytrzymałość na udary mechaniczne, a z tym może być związana większa pewność zachowania także właściwego stopnia IP (np. właściwe przyleganie uszczelki) przez uderzoną obudowę.

  • Dodaj do ulubionych