Nr 19/2006 26.04.2006 r. Dane finansowe za I kwartał 2006 roku

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w I kwartale 2006 roku przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 21,55 mln zł i były wyższe o 13,3% od przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2005 roku (po wyłączeniu jednorazowego zdarzenia jakim była sprzedaż nieruchomości w I kwartale 2005 roku), sprzedaż w Polsce odnotowała wzrost o 21%, natomiast sprzedaż zagraniczna wyrażona w walucie o 18%.
Raport finansowy za I kwartał 2006 roku zostanie opublikowany 05 maja 2006 roku.

  • Dodaj do ulubionych