Nr 11/2006 08.03.2006 r. Zawarcie transakcji forward

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 07 marca 2006 roku zawarł z BZ WBK S.A. transakcje forward na sprzedaż 1,0 mln (słownie: milion Euro) przy średnim kursie 3,8687 zł/Euro.

  • Dodaj do ulubionych