Nr 7/2010 02.06.2010 r. Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 1 czerwca 2010r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2010 roku:

 

  Włodzimierz Lesiński
 • liczba głosów 14.551.980
 • liczba akcji 14.551.980
 • procent głosów na WZA 85,59 %
 • procent ogólnej liczby głosów 58,50%

 

  ING Otwarty Fundusz Emerytalny
 • liczba głosów 2.450.005
 • liczba akcji 2.450.005
 • procent głosów na WZA 14,41%
 • procent ogólnej liczby głosów 9,85%
 • Dodaj do ulubionych