Lena Lighting- spotkanie biznesowe

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.                                                                                                                                         

Ogłoszenia

Dane finansowe za 2021 rok

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.