Lena Lighting- pracownicy na zdjeciu
01

Aktualne oferty pracy

Szukasz interesującego miejsca dla siebie? Chcesz zdobyć doświadczenie, rozwijać się, by stać się specjalistą w swojej dziedzinie? Czekamy na Ciebie w #lenalightingteam

Doradca handlowy w branży oświetlenia
Lena Lighting projektanci patrza na rysunki

obszar działania: zgodnie z województwem zamieszkania

Do podstawowych zadań osób na ww. stanowisku należeć będzie:

 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie relacji z klientami,
 • aktywne monitorowanie i pozyskiwanie inwestycji
 • realizowanych na wyznaczonym terenie w zakresie oświetlenia drogowego, biurowego i architektonicznego,
 • prowadzenie negocjacji handlowych z wykonawcami inwestycji i projektantami,
 • fachowe doradztwo w zakresie doboru oświetlenia i wsparcie podczas opracowywania projektów do przetargów,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • analiza rynku oraz monitorowanie działań konkurencji na podległym obszarze,

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomość techniki świetlnej i lokalnego rynku oświetleniowego i doświadczenie w sprzedaży lub w obsłudze klienta – warunek konieczny,
 • mile widziane wykształcenie średnie techniczne,
 • umiejętność przygotowywania ofert handlowych i realizacja celów sprzedażowych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów handlowych, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista,
 • biegła znajomość programów pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B – warunek konieczny,
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowę B2B,
 • wynagrodzenie podstawowe + premie,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon, samochód służbowy),
 • współudział w realizacji ciekawych projektów,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, obecnej na rynku od 33 lat,
 • przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony zgranego oraz zaangażowanego zespołu.

Odpowiemy tylko wybranym kandydatom.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Na podstawie art. 6 lit. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby przeprowadzanej rekrutacji.

Aplikuj
Junior Product Manager
Lena Lighting

Miejsce pracy: Środa Wielkopolska

Zakres obowiązków

 • rozwijanie istniejących produktów i wdrażanie nowych,
 • analiza sprzedaży i rentowności produktów,
 • monitorowanie potrzeb rynku i działań konkurencji,
 • przygotowanie raportów, analiz i rekomendacji,
 • reprezentowanie firmy oraz nawiązywanie relacji biznesowych na konferencjach i targach międzynarodowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • samodzielności, inicjatywy i aktywnego podejścia do powierzonych zadań,
 • wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych,
 • gotowości do podróży służbowych.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (branża elektrotechniczna będzie atutem),
 • doświadczenie w zakresie wprowadzania produktów na rynek.

To oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, obecnej na rynku od 33 lat
 • stabilne zatrudnienie i preferowaną formę zatrudnienia,
 • współpracę z ekspertami branży elektrycznej i udział w ambitnych projektach,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Odpowiemy tylko wybranym kandydatom.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Na podstawie art. 6 lit. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby przeprowadzanej rekrutacji.

Aplikuj
Inżynier elektronik
Lena Lighting

 Miejsce pracy: Środa Wielkopolska

 Do podstawowych zadań osób na ww. stanowisku należeć będzie:

 • projektowanie układów elektronicznych (płytki PCB LED, układy zasilające),
 • dobór komponentów,
 • weryfikacja produktów pod względem zgodności z obowiązującymi normami,
 • przeprowadzanie testów i badań układów elektronicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej,
 • wdrażanie nowych produktów do produkcji,
 • analiza i modyfikacje gotowych układów.

 Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego technicznego (preferowane elektronika, elektrotechnika, mechatronika),
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień EMC,
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej, rysunków oraz schematów,
 • umiejętności manualnych (lutowanie, montaż układów),
 • umiejętności obsługi urządzeń laboratoryjno-pomiarowych (oscyloskopy, multimetry, zasilacze, generatory),
 • umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie,
 • zdolności do pracy pod presją czasu,
 • prawa jazdy kat. B.

To oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, obecnej na rynku od 33 lat
 • stabilne zatrudnienie i preferowaną formę zatrudnienia
 • współpracę z ekspertami branży elektrycznej i udział w ambitnych projektach
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Odpowiemy tylko wybranym kandydatom.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Na podstawie art. 6 lit. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby przeprowadzanej rekrutacji.

Aplikuj
02

Wypełnij formularz i dołącz do nas

Lena Lighting S.A. od lat jest jednym z liderów w produkcji profesjonalnych, inwestycyjnych opraw oświetleniowych oraz oświetlenia miejsca pracy. Podstawą polityki personalnej Lena Lighting S.A. są zaangażowani i kompetentni pracownicy, rozwijający się wraz z firmą.

Dokładamy starań, aby nasza polityka personalna opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i siebie wzajemnie. Dbamy o to, aby już od samego początku dołączali do nas najlepsi. Nasz sukces zawdzięczamy naszym pracownikom. Jeśli jesteś otwarty na zmiany, lubisz pracę zespołową, chcesz stale podnosić swoje kwalifikacje, jesteś nastawiony na sukces - dołącz do naszego zespołu.

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: kontakt@lenalighting.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: iod@lenalighting.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest m.in.:
  1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy;
  2. przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego;
  3. przyjęcie zgłoszenia o rozszerzeniu gwarancji;
  4. zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy;
  5. udział w programach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Lena Lighting S.A.;
  6. przekazywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez Lena Lighting S.A.;
  7. przeprowadzenie działań sprzedażowych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 3. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
  z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, telefon kontaktowy czy kontakt tradycyjny.
 4. Jeżeli Państwo udzielili stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych
  w związku z wyrażonymi przez Państwo zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli Państwo wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Lena Lighting S.A, to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Lena Lighting S.A. będą przechowywane przez 5 lat lub do do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.
 6. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.