Modernizacja to Twój zysk. Sprawdź nasze case study!

modernizacjapl

Modernizacja oświetlenia wskazana jest w miejscach, gdzie oświetlenie jest przestarzałe, energochłonne i nie spełnia wymagań norm. Dynamiczny rozwój technologii LED umożliwia zastąpienie tradycyjnych systemów oświetlenia pozwalając jednocześnie na oszczędności wynikające ze zużycia energii elektrycznej. W niektórych przypadkach sięgają one powyżej 80%. Najważniejszymi założeniami przeprowadzanej modernizacji oświetlenia są: obniżenie kosztów eksploatacyjnych, dostosowanie systemu oświetleniowego do aktualnych potrzeb oraz redukcja CO2 wynikająca z ograniczenia zużycia energii.

Modernizacja oświetlenia jest złożonym procesem. W początkowym etapie przeprowadzana jest przez specjalistów inwentaryzacja podczas której analizuje się takie aspekty jak potrzeby ludzi, zagospodarowanie przestrzeni oraz dotychczasową infrastrukturę oświetleniową. Kolejnym etapem jest analiza kosztów oraz opracowanie projektu oświetleniowego.

Co zyskujemy dzięki modernizacji oświetlenia wewnątrz budynku?

  • znacząco zmniejszamy koszty zużycia energii elektrycznej
  • obniżamy emisję CO2 do atmosfery
  • spełniamy wymagania normy dotyczące oświetlenia miejsc pracy, co przekłada się bezpośrednio na komfort pracy i wydajność

Obserwuj nas na:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.