Zapytanie ofertowe 2/GTB/2019

aktualnościUE

Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. zaprasza do składania ofert w zakresie organizacji transportu i ubezpieczenia ekspozytorów i materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem w targach InterBuildExpo 2019 Ukraina odbywających się w dniach 19-22 marca w ramach realizacji projektu: „Oświetlimy Świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Obserwuj nas na:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.