Zapytanie ofertowe z dnia 12-02-2018a

aktualnościUE


Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. zaprasza do składania ofert w zakresie transportu materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem w targach light+building 2018 odbywających się w dniach 18-23 marca 2018 r. we Frankfurcie w związku z realizacją projektu: „Oświetlimy Świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Obserwuj nas na:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.