Zapytanie ofertowe nr 2/2017

aktualnościUE

Dostawa narzędzi do wykonania lamp : Naświetlacz LED, belka IP44, kwadratowy klosz do oprawy z termoformowania.

Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do dnia 22.01.2018 do końca dnia. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

Kliknij w poniższe linki, aby pobrać plik PDF:

Obserwuj nas na:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.