Zapytanie ofertowe nr 3/2017

aktualnościUE

W związku z decyzją LENA LIGHITING S.A. o chęci zakupu odwijaka, prościarki i podajnika serwoelektrycznego, poszukujemy firmy, która dostarczy ww. elementy oraz zintegruje je z prasą mimośrodową.

Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do dnia 12.01.2018 r. do końca dnia. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

Kliknij w poniższe linki, aby pobrać plik PDF:

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 3/2017 uprzejmie informujemy, że po przeanalizowaniu zebranych ofert wyłoniono wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach poszczególnych części zamówienia:

  • Część 1: EKO-MAL Marcin Głowacki, ul. Kórnicka 54-56, 63-000 Środa Wielkopolska
  • Część 2: EKO-MAL Marcin Głowacki, ul. Kórnicka 54-56, 63-000 Środa Wielkopolska
  • Część 3: TOMACO-INTRO Sp. z o.o., ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko

Obserwuj nas na:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.