Projekt "Oświetlimy świat" - dofinansowanie z Unii Europejskiej

aktualnościUE

Tytuł projektu: „Oświetlimy świat”
Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych i zwiększenie exportu Lena Lighting S.A. poprzez działania o charakterze promocyjnym.

Podjęte działania zwiększą sprzedaż eksportową opraw oświetleniowych opartych o technologię LED na dotychczasowych rynkach zbytu, a także umożliwią rozszerzenie sprzedaży na nowych rynkach.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand


Wartość projektu: 1 180 175 zł
Wartość dofinansowania: 594 600 zł
Okres realizacji: 01.07.2017 - 31.12.2019

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.