Zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2017 r.

aktualnościUE

Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. zaprasza do składania ofert w zakresie organizacji udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach budowlanych BakuBuild/WorldBuild Baku odbywających się w dniach 18-21 października 2017 r. w Azerbejdżanie w związku z realizacją projektu: "Oświetlimy Świat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw". Poddziałania 3.3.3: "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych -Go to Brand" w ramach III Osi priorytetowej: "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Obserwuj nas na:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.