Muzeum Archidiecezji Warszawskiej - realizacja

W 2011 roku rozpoczęła się adaptacja budynków Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania 1 na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego. W 2015 zbiory muzeum finalnie zostały przeniesione tam z poprzedniej siedziby. Obecna placówka to obiekt nowoczesny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na trzech kondygnacjach o łącznej powierzchni 1500 m2, muzeum gromadzi dzieła sztuki religijnej i świeckiej.

Dziś na kolekcję liczącą ok. 20 tys. eksponatów składają się: malarstwo, rysunki, grafiki, złotnictwo i rzeźby, dawne elementy wystroju kościołów, szaty i naczynia liturgiczne, medale, ryngrafy, meble, zegary stojące i inne. Dzieła te pochodzą z darów parafii, zgromadzeń, księży i osób świeckich. Większość z nich pozyskano po wojnie, udało się jednak także odzyskać niektóre eksponaty z przedwojennej kolekcji muzeum.

Do realizacji oświetlenia nowej siedziby muzeum została zaproszona firma Lena Lighting S.A., która zaproponowała profesjonalny sprzęt do oświetlenia pomieszczeń ekspozycyjnych, biurowych i technicznych. Projekt uwzględniał specyfikę obiektu oraz wymagania Konserwatora Zabytków M. St. Warszawy. Założeniem projektu było zastosowanie energooszczędnej technologii LED.

Obecnie, oświetlenie naszego muzeum jest elementem, który podkreśla walory naszych zbiorów, zwraca uwagę na detale, a przy okazji stanowi inspirację dla odwiedzających naszą placówkę dyrektorów Muzeów Diecezjalnych, zainteresowanych modernizacją swoich obiektów.

Andrzej Zawiślak
Dyrektor Administracyjny Muzeum

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.