SDCM (McAdam)

Moduł SDCM inaczej elipsa MacAdama to standardowe odchylenie dopasowania barw. Wykres chromatyczności, wykazujący, że każdy kolor może być utworzony przez czerwono-zielono-niebieską mieszankę i ma swój unikalny numer w zestawieniu. Dzięki temu dany kolor może być reprezentowany przez elipsę otaczającą wskazany punkt. Obszar wskazywany na diagramie obejmuje rozbieżności barwy nierozróżnialne dla ludzkiego oka w porównaniu do barwy wewnątrz elipsy. SDCM definiowane jest jako zakres elipsy wokół ciała doskonale czarnego, a im mniejsza krotność elipsy, tym większa spójność barwy światła.

Lena Lighting wykresy dotyczace sdcm

Miara MacAdams wskazuje również poziom sortowania. Diody LED ze swojej „natury”, na poziomie produkcyjnym, różnią się temperaturą barwową, mimo że są tworzone według tych samych specyfikacji. Jeśli chcemy otrzymać jednorodną instalację świetlną używając do tego wielu opraw, diody LED nie mogą się znacznie od siebie różnić. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest właśnie sortowanie diod LED według skali z modułu SDCM. Im niższy wskaźnik, tym temperatura barwowa bliższa jest oryginalnemu kolorowi:

  • 1–3 wykorzystuje się w miejscach, które wymagają jednorodnej jakości kolorów.
  • 3–5 przy ogólnym oświetleniu wnętrza.
  • 5–7 przeznaczone są do środowiskach zewnętrznych i produktów o niższych wymogach jakościowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.