ENEC

Znak ENEC (European Norms Electrical Certification) jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC.

Certyfikacja na znak ENEC prowadzona jest przez organizacje certyfikujące – sygnatariuszy porozumienia ENEC.


Sygnatariusze porozumienia ENEC uznają wyrób elektryczny noszący legalnie naniesiony znak ENEC przyznany przez inną jednostkę na równi ze znakiem ENEC przyznanym przez siebie, bez żadnych dodatkowych warunków.


Wyroby objęte licencjami przyznanymi przez BBJ, zgodnie z porozumieniem ENEC, oznaczane są zastrzeżonym znakiem ENEC

Lena Lighting ENEC

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.