Kąt rozsyłu światła

Określa jak szeroko emitowane jest światło. Przy obrotowo-symetrycznym rozsyle strumienia świetlnego, jest to kąt między osią lampy a kierunkiem światłości, której wartość wynosi 50% światłości maksymalnej. Jednostką jest stopień [°].

Lena Lighting kat rozsylu

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.