Flicker Index (FI)

Flicker Index (FI) jest miarą tętnienia opartą na wyznaczeniu całek pod krzywą. W odróżnieniu od poprzedniej miary, flicker index oprócz amplitudy przebiegu, uwzględnia również jego kształt oraz wypełnienie. Wartość miary może się zawierać w przedziale od 0 (w razie braku tętnień) do 1. Amerykańska organizacja IES zaleca, aby źródła światła nie przekraczały wartości flicker index=0,1.

gdzie:
A – powierzchnia pod krzywą do poziomu wartości
średniej,
B – powierzchnia pod krzywą od poziomu wartości
średniej do zera.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.