Świetlówka

Lampa wyładowcza, w której światło wytwarzane jest przez wzbudzenie warstwy luminoforu, przy pomocy promieniowania ultrafioletowego, wytworzonego podczas wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem. Potocznie nazywana jest również jarzeniówką

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lena Lighting S.A.