Ujednolicony wskaźnik oceny olśnienia (UGR)

Ocena olśnienia przykrego w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy polega na porównaniu wyznaczonej w projekcie oświetleniowym wartości ujednoliconego wskaźnika oceny olśnienia (UGR z ang. Unified Glare Rating) z wartością graniczną (maksymalną akceptowalną) tego parametru, zgodnie z normą EN 12464-1. Przyjmuje się zatem, że olśnienie przykre jest ograniczone jeśli w projekcie oświetlenia spełnione są wymagania odnośnie UGR. Jednak nawet taka ocena nie jest wykonywana, gdyż zazwyczaj pracodawca nie posiada dokumentacji projektu oświetlenia. W ten sposób olśnienie nie jest parametrem monitorowanym i ocenianym w sposób obiektywny w środowisku pracy, głownie ze względu na brak znormalizowanej metody pomiaru i urządzenia pomiarowego. Jednak ocena taka powinna być wykonywana w celu sprawdzenia spełnienia zapisów 26.2, 39.1 oraz 40.1 rozporządzenia MPiPS w sprawie
ogólnych przepisów bhp.

Lb – luminancja tła, L– luminancja świecących części każdej oprawy w kierunku oka obserwatora, w – kąt bryłowy świecących części każdej oprawy przy oku obserwatora, p – wskaźnik położenia Gutha dla każdej indywidualnej oprawy, który odnosi się do położenia oprawy względem linii wzrok

Wskaźnik przyjmuje wartości od 10 do 30.

UGR a odczuwalny dyskomfort

10 niezauważalny
13
zaledwie zauważalny
16
zauważalny
19
akceptowalny
22
nieakceptowalny
25
ledwo znośny
28
nieznośny


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.