System sterowania 1-10V

Sterowanie za pomocą sygnału analogowego 1-10V lub 0-10V stworzono z myślą rozszerzenia konwencjonalnej instalacji oświetleniowej o możliwość automatycznej kontroli wartości strumienia świetlnego źródeł wyładowczych, docelowo świetlówek stosowanych wewnątrz pomieszczeń. Regulacja parametrów oprawy odbywa się za pomocą przewodów linii sterującej, poprzez zmianę bezzakłóceniowego sygnału napięciowego na zaciskach statecznika w zakresie 1-10V. Zmiana napięcia wywołuje zmianę częstotliwości pracy danego układu. Skutkuje to zmianą wartości impedancji cewki (L- na ilustracji) i kondensatora (C) umieszczonych w elektronicznym stateczniku, w efekcie wywołuje to zmianę prądu płynącego przez oprawę, a co za tym idzie wartości strumienia świetlnego. Używając sterowania 1-10V możemy wyróżnić dwie skrajne wartości napięcia, a co za tym idzie - stany strumienia świetlnego oprawy, pomiędzy którymi możemy dokonywać regulacji:

  • napięcie linii sterującej wynosi 1V (przewód sterujący znajduje się w stanie zwarcia), dla tego stanu strumień świetlny lampy wynosi 1% wartości maksymalnej (dla świetlówek liniowych) i 3% dla świetlówek kompaktowych
  • napięcie linii sterującej wynosi 10V (przewód sterujący w stanie odłączenia), wartość strumienia świetlnego wynosi 100% wartości maksymalnej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.