Radiowy czujnik ruchu (RCR)

Podstawą działania radiowego czujnika ruchu jest efekt Dopplera: czujnik nieprzerwanie emituje mikrofale w promieniu detekcji wynoszącym 360° i reaguje na zmianę długości fal odbitych od poruszających się obiektów (np. człowieka). Zarejestrowanie zmiany długości fal odbitych jest równe wykryciu ruchu i aktywowaniu oprawy.

Dostosowanie trybu pracy czujnika do własnych wymagań jest niezwykle łatwe. Czujnik pozwala regulować natężenie oświetlenia (identyfikacja dzień-noc)*, długość czasu pracy (opóźnienie wyłączenia) oraz efektywny zasięg pracy (promień pola detekcji). Dzięki temu możliwe jest takie wyregulowanie trybu pracy oprawy, aby zaoszczędzić do 90% zużywanej energii.

W praktyce, jeżeli w pomieszczeniu jest wystarczające natężenie światła dziennego, detekcja ruchu nie uruchomi oprawy*. Przy niewystarczającej ilości światła, czujnik automatycznie włączy oprawę po wykryciu ruchu, a po wyjściu osoby z pomieszczenia i po upływie czasu podtrzymania czujnik wyłączy oprawę.

Lena Lighting dzialanie czujnika RCR

* W zależności od konstrukcji oprawy


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.