Lena Lighting- pracownicy przed komputerem

ISO

We wszystkich naszych działaniach stawiamy na jakość. Potwierdzają ją liczne certyfikaty.

Lena Lightng S.A. posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

W 2005 roku przedstawiciele renomowanego instytutu VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut poddali ocenie wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością, stwierdzając zgodność z normą DIN EN ISO 9001:2000.

Audytorzy szczegółowo przeanalizowali wszelkie procesy zachodzące we wszystkich działach i na każdym ze szczebli organizacyjnych firmy. Analiza ta zakończyła się przyznaniem certyfikatu jakości w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży oświetlenia.

05.01.2022 roku w odbył się audyt recertyfikujący. System Zarządzania Jakością Lena Lighting S.A. został poddany kolejnej, szczegółowej ocenie. Efektem przeprowadzonej kontroli było przedłużenie certyfikatu na następne 3 lata tj. do 04.05.2025 roku

Audytorzy analizowali i oceniali System Zarządzania pod kątem zgodności z nową normą DIN EN ISO 9001:2015.

Od wielu lat konsekwentnie pogłębiamy nasze zaangażowanie w propagowanie proekologicznej postawy w biznesie. Świadomość, jak ważna dla nas i przyszłych pokoleń jest ochrona  środowiska naturalnego motywuje nas do wkładania maksymalnego wysiłku w rozwój energooszczędnego oświetlenia. Jednocześnie dbamy, by proces powstawania naszych produktów  i technologia ich wytwarzania  nie zaburzała  ekosystemu.

Nasze starania i ich skuteczność zostały potwierdzone certyfikatem ISO 14001. Oznacza to, że w Lena Lighting z powodzeniem wdrożyliśmy  system zarządzania środowiskowego, którego nadrzędnym celem jest stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 dokumentuje naszą proekologiczną politykę. Nie przestajemy jednak pogłębiać naszej wiedzy i świadomości w tym zakresie, które przekładamy zarówno na naszą ofertę, jak i własne postawy.


Od kilku lat kontynuujemy i z każdym rokiem pogłębiamy zaangażowanie w propagowanie proekologicznej postawy w biznesie. Świadomość, jak ważne dla nas i przyszłych pokoleń są zachowania chroniące środowisko motywuje nas do wkładania maksimum wysiłku, by zarówno oferować najwyższej jakości, energooszczędne produkty, jak również by cały proces i technologia ich wytworzenia nie miała negatywnego wpływu na ekosystem.

Nasze starania i ich skuteczność została potwierdzona certyfikatem ISO 14001. Oznacza to, że Lena Lighting z powodzeniem wdrożyła system zarządzania środowiskowego. Nadrzędnym celem tego systemu jest stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak by minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Nam już się to udało, ale nadal kontynuujemy i będziemy kontynuować inwestycję w technologię oraz wiedzę, której jednym z celów jest dbałość o środowisko naturalne.

Certyfikaty

Jakość naszych produktów jest dla nas nie tylko potwierdzeniem naszych kompetencji wiodącego polskiego producenta oświetlenia. To także kwestia naszego proekologicznego podejścia. Cechy takie jak: niezawodność, trwałość, żywotność czy dobry design produktu są niezwykle istotne w kontekście zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska.

 Dlatego w Lena Lighting prowadzimy restrykcyjną politykę jakości naszych produktów. Posiadają one nie tylko wszystkie wymagane atesty. Poza standardowymi i obowiązkowymi deklaracjami CE Lena Lighting S.A. uzyskała również certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez zewnętrzne laboratoria akredytowane takie jak TUV, VDE, OBR PREDOM, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI.

Zdobycie certyfikatów wydawanych przez prestiżowe laboratoria dodatkowo potwierdza spełnienie wysokich wymagań stawianych naszym produktom przez niezależne podmioty. Są one nie tylko potwierdzeniem stabilnej i powtarzalnej produkcji, ale i impulsem do ciągłej motywacji i rozwoju.

To właśnie wysoka jakość oświetlenia Lena Lighting jest jednym z głównych czynników, które pozwoliły nam pozyskać grono stałych klientów na całym świecie.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.