Nasze realizacje oświetlenia sklepowego

Piekarnia - Cukiernia "Natura" w Poznaniu

Sklep Intermarche w Piekarach Śląskich

Galeria Grodova w Grodzisku Mazowieckim

Le Premier w Pradze

Galeria A2 w Komornikach

Galeria MM w Poznaniu

W jaki sposób zwiększyć sprzedaż za pomocą oświetlenia sklepowego LED?

Wchodząc do sklepu czy marketu klient nieświadomie stymulowany jest wieloma wizualnymi bodźcami. Na wybory konsumenckie wpływa m.in. odpowiednio dobrane oświetlenie, które poprzez barwę, moc czy kąt świecenia kreuje atmosferę miejsca i subtelnie promuje konkretne produkty. Visual merchandising jest zatem ważnym elementem skutecznej sprzedaży i pomaga budować dobry wizerunek marki. Światło odgrywa bowiem kluczową rolę w postrzeganiu przez nas rzeczywistości. Jak zatem dobrać oświetlenie, aby najlepiej wyeksponować dostępny asortyment?

Światło ma ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Odgrywa również kluczową rolę w kreowaniu atmosfery, wprowadzając do wnętrza harmonię czy pobudzając do działania. Źle dobrane oświetlenie może też jednak negatywnie wpływać na odbiorcę – przytłaczać, drażnić, a nawet demotywować. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, przestrzeń handlowa jest bardzo specyficznym miejscem, ponieważ pełni wiele różnych funkcji i tak samo jest z jej oświetleniem. Z jednej strony ma ono precyzyjnie oświetlać całą powierzchnię sklepu, z drugiej zwracać uwagę klienta na konkretny produkt.

Dobrze zaprojektowane oświetlenie ma jednocześnie zrelaksować potencjalnego konsumenta i sprawić, że będzie się czuć komfortowo, ale także w odpowiednim miejscu dać mu impuls i wpłynąć na jego decyzje zakupowe. Światło ma wpływ nie tylko na budowanie nastroju, ale nadaje przedmiotom szyku, pewnej dramaturgii w ich prezentacji i umiejętnie prowadzi klienta przez sklep. Z tych też powodów w sklepach i marketach stosuje się różnorodne źródła światła, które stanowią oświetlenie główne, akcentujące i dekoracyjne.

Do promocji konkretnego produktu najlepiej wybrać dobre oświetlenie akcentujące. Ma ono za zadanie precyzyjnie doświetlić towar, uwypuklić jego walory estetyczne i przyciągnąć wzrok klienta. W tym celu warto zdecydować się na projektory punktowe o atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwie – np. Expo Adjust od Lena Lighting. Oprawa zaprojektowana została z myślą o nowoczesnych wnętrzach komercyjnych, w których ważne jest podkreślanie elementów wyposażenia, ekspozycji oraz budowanie atmosfery przestrzeni poprzez światło. 

Wysoki współczynnik oddawania barw Ra>90 pozwoli na wierne odwzorowanie kolorów, a możliwość podłączenia do inteligentnego systemu sterowania oświetleniem da szerokie możliwości stworzenia reprezentacyjnego, wręcz scenicznego charakteru wnętrza. W takim oświetleniu eksponowane towary będą wyglądały bardzo atrakcyjnie, co może mieć duży wpływ na decyzje zakupowe odwiedzających. 

Oświetlenie dekoracyjne ma za zadanie kreować określoną stylistykę wnętrza. Przy wykorzystaniu akcentów świetlnych oraz wiedzy o wpływie światła na człowieka można zmienić postrzeganie przestrzeni handlowych i eksponowanych artykułów. Służyć temu mogą nie tylko parametry oprawy, ale także jej design. Subtelna, minimalistyczna konstrukcja lampy Expo Adjust mieści w swojej kompaktowej formie elementy najnowszej technologii. Oprócz wysokich parametrów technicznych wyróżnia się loftowym wykończeniem w postaci siatki maskującej i opływowej formy.

Równie ważne jest oświetlenie ogólne, ułatwiające klientowi orientację i funkcjonowanie na sali sprzedaży, tak aby z łatwością mógł dostrzec interesujące go ciągi komunikacyjne oraz regały czy wieszaki. Expo Adjust, montowany przy pomocy systemu szynoprzewodów, sprawdza się również jako główne źródło światła. Można go swobodnie przesuwać i obracać, wybierając kierunek padania światła. Wersja ZOOM z regulacją kąta rozsyłu strumienia światła w zakresie 22-55⁰ dodatkowo zwiększa możliwości aranżacyjne, co jest bardzo wygodne w przypadku zmiany wystroju czy konieczności oświetlenia nowej ekspozycji.

Na powierzchniach handlowych zużycie światła jest bardzo duże. Wpływa na to okres pracy lamp oraz wielkość powierzchni, na których funkcjonują. W celu zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych oraz rachunków za prąd warto zainwestować w technologię LED. Charakteryzuje się ona wysoką trwałością oraz żywotnością, co niweluje konieczność wymiany czy konserwacji sprzętu i ogranicza również negatywny wpływ na środowisko naturalne. Skuteczność świetlna Expo Adjust wynosi aż 138 lm/W, co może znacznie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną oraz zwiększyć czas użytkowania opraw.

Oświetlenie

Obiektów
handlowych

Jesteś zainteresowany oświetleniem sklepowym? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: kontakt@lenalighting.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: iod@lenalighting.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest m.in.:
  1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy;
  2. przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego;
  3. przyjęcie zgłoszenia o rozszerzeniu gwarancji;
  4. zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy;
  5. udział w programach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Lena Lighting S.A.;
  6. przekazywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez Lena Lighting S.A.;
  7. przeprowadzenie działań sprzedażowych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 3. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
  z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, telefon kontaktowy czy kontakt tradycyjny.
 4. Jeżeli Państwo udzielili stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych
  w związku z wyrażonymi przez Państwo zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli Państwo wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Lena Lighting S.A, to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Lena Lighting S.A. będą przechowywane przez 5 lat lub do do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.
 6. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Centrala

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Obsługa Klienta
tel. +48 61 28 60 400
e-mail: kontakt@lenalighting.pl

Dane rejestrowe

NIP: 786-16-16-166
REGON: 634635800
KRS: 0000224210

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny: 1.243.752,50 zł w całości wpłacony

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.