Lena Lighting- laptop z notowaniami Lena Lighting

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe jednostkowe dane finansowe (w tys. zł.) 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145875 130879 118387 130289 137134 137134
(EBITDA) 16836 20 487 13 228 13 580 18 410 14 389
Rentowność EBIDTA 11,54% 15,65% 11,17% 10,42% 13,42% 11,03%
Zysk (strata) netto 8 912 12 417 6 122 7 246 10 782 9 238
Rentowność netto 6,11% 9,49% 5,17% 5,56% 7,86% 7,08%
Suma bilansowa 139517 126468 105697 108062 111244 107354
Aktywa trwałe 54 005 48 227 47 641 44 423 41 605 38 976

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.