od Nr 11/2013 do Nr 20/2013

Nr 11/2013 13.12.2013 Nabycie akcji Lena LIghting SA przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 13 grudnia 2013r. sporządzonego w dniu 13 grudnia 2013r. zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 9 grudnia 2013r. dokonała zakupu łącznie 3.700 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

 

- 9 grudnia 2013r. - 3.700 akcji (trzy tysiące siedemset akcji) w średniej cenie: 4,5897 zł  za 1 akcję.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Członek Rady Nadzorczej  zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.