Zapytanie ofertowe 7/GTB/2018

aktualnościUE

Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. zaprasza do składania ofert w zakresie przygotowania ekspozytorów w związku z udziałem w targach KazBuild 2018 odbywających się w dniach 04-06 września w Kazachstanie w ramach realizacji projektu: „Oświetlimy Świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.