Zapytanie ofertowe z dnia 16-11-2017

aktualnościUE

Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp.  zaprasza do składania ofert w zakresie organizacji udziału w charakterze wystawcy w imprezie targowej Teheran International Permanent Fairground odbywających się w dniach 24-27 kwietnia 2018 r. w Teheranie Iran w związku z realizacją projektu: „Oświetlimy Świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.