Gdzie wyrzucać świetlówki, żarówki oraz zużyte oprawy z panelami LED?

Utylizacja i składowanie zużytych czy zniszczonych żarówek zależy od ich rodzaju. Dlatego warto za każdym razem sprawdzić jaki symbol widnieje na opakowaniu i stosować się do unijnych wytycznych. 

Świetlówka

Największym zagrożeniem dla człowieka jest rtęć i luminofor, które są dostępne we wszelkiego rodzaju świetlówkach. Z tego względu nie należy ich traktować jako odpadu komunalnego, a składować w specjalnie do tego przystosowanych miejscach. Nie tylko względy zdrowotne decydują o miejscu magazynowania świetlówek, ale także ekologiczne czy prawne. Od 1 lipca 2013 roku w krajach Unii Europejskiej wprowadzony został bowiem nowy system segregacji śmieci. Zużyte świetlówki należą do tzw. odpadów problemowych. Najlepiej składować je w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub specjalnych pojemnikach, które zmniejszają ryzyko rozbicia i przeniknięcia toksycznych substancji do środowiska (listę lokalizacji można znaleźć na stronie gmin). Tego typu źródła światła można również oddać przy zakupie nowych żarówek lub odwieźć do punktu zbiórki elektrośmieci.

Tradycyjna żarówka

Żarówki tradycyjne nie wykorzystują substancji niebezpiecznych, dlatego spokojnie możemy wyrzucać je do kontenerów na odpady zmieszane. Nie możemy ich jednak składować w koszach przeznaczonych na szkło czy tworzywa sztuczne. Pomimo tego, że żarówki te nie są szkodliwe dla środowiska i ludzkiego organizmu zalecane jest oświetlanie domów energooszczędnymi źródłami światła w postaci modułów LED, które starczą na lata, obniżą rachunki za prąd i nie wymagają częstej wymiany.

Technologia LED

Ekologiczne i ekonomiczne żarówki LED, dzięki budowie opartej na diodach elektroluminescencyjnych, nie zawierają substancji niebezpiecznych. Pomimo tego, nie należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi, tylko umieścić w specjalnych pojemnikach lub dostarczyć do punktów zbierających elektrośmieci.

Lena Lighting oprawa z logo eco friendly

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.