Trwałość/żywotność opraw LED

Obecnie większość producentów oświetlenia działających na rynku europejskim podaje trwałość dla swoich opraw LED w formacie: czas LxBy, np. 50000h L80B10. W ten sposób opisana trwałość podaje informację w zakresie wygasania opraw LED w czasie ich użytkowania. Nie odnosi się natomiast do ich uszkodzeń. Poszczególne elementy składowe zapisu trwałości należy rozumieć w następujący sposób:

Czas [godz.] – czas, po którym przewiduje się osiągnięcie parametrów opisanych współczynnikami Lx i By.
Lx – współczynnik utrzymania strumienia świetlnego, określający procentową graniczną wartość x spadku strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED na końcu deklarowanego czasu.

By – współczynnik populacji określający przewidywaną procentową wartość y populacji np. użytych opraw LED, których emitowany poziom strumienia świetlnego nie spełnia kryterium Lx w deklarowanym czasie.

Przykładowy zapis 50000h L80B10 należy rozumieć jako czas, podczas którego strumień świetlny emitowany przez 10% populacji użytych opraw LED spadnie poniżej deklarowanego 80% progu jego wartości początkowej

Najczęściej spotyka się tzw. średni użyteczny czas życia, gdzie deklaruje się czas i współczynnik utrzymania strumienia świetlnego (Lx) dla wskaźnika populacji B50. W przypadku oprawy oświetleniowej wykorzystującej wiele czipów lub modułów LED zapis 50000h L70B50 oznacza, że w deklarowanym czasie strumień świetlny emitowany z oprawy LED nie powinien być niższy niż 70% wartości początkowej.

Średnia trwałość źródła światła

Średnia trwałość źródła światła pracującego w znormalizowanych warunkach jest czasem, po którym wygaszeniu ulegnie 50% zainstalowanych źródeł światła. (50% awarii = średnia trwałość).

Trwałość użytkowa źródła światła

Trwałość użytkowa jest praktycznym określeniem trwałości ekonomicznej. Rozumie się przez nią czas pracy, po jakim strumień świetlny źródła światła nie jest mniejszy od 80% wartości początkowej.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.