Flicker Percent (FP)

Flicker Percent (FP) jest najprostszą miarą tętnienia opartą na pomiarze maksymalnej i minimalnej amplitudy tętnień. W razie zmiany kształtu przebiegu (przy zachowaniu wartości amplitud tętnień), np. z sinusoidalnego na prostokątny lub wypełnienia przebiegu prostokątnego, wartość współczynnika tętnienia pozostanie taka sama. Zakres możliwych do uzyskania wartości wynosi od 0% (przy braku tętnień) do 100%. Rekomendacje IEEE 1789-2015 sugerują wartości flicker percent <0,08×częstotliwość tętnień (8% dla częstotliwości tętnień 100 Hz). Jest to poziom niskiego ryzyka (low-risk level). Drugie, wyższe kryterium zakłada, że poziom tętnień będzie w tzw. NOEL (no observable effect level) i nie przekroczy 0,0333×częstotliwość tętnień (3% dla 100 Hz).

gdzie:
maksimum – maksymalna amplituda sygnału.
minimum – minimalna amplituda sygnału

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.